KONEC STATICKÝM a neaktuálním stránkám
KONEC STATICKÝM a neaktuálním stránkám
Úkolování
Modul umožňuje přidělovat úkoly a kontrolovat jejich plnění.

Uživatel vidí své úkoly, které plní a informuje zadavatele.

Modul obsahují:
Ultra Edition

Modul je možné dokoupit k:
Small Edition, Standard Edition, Profi Edition

Cena modulu: 8000.00 Kč bez DPH