Reference: Last minute | Za Sněhem | Fotovandr | Adresář firem | Inzerce zdarma | Knihy | Registr firem
KONEC STATICKÝM a neaktuálním stránkám
KONEC STATICKÝM a neaktuálním stránkám
Jazykové mutace
Modul umožňující používat více jazykových verzí.

Jazykové mutace lze řešit dvěmi hlavními způsoby. První je oddělený obsah, kde každá jazyková verze má odlišnou strukturu a obsah. Druhá varianta je kompletní překlad. Běžnější je první varianta a to již z možných důvodů nedostatečné kapacity překladatelů nebo jen potřeby prezentovat v dalších jazycích základní informace.

Modul obsahují:
Light Edition, Small Edition, Standard Edition, Profi Edition, Ultra Edition

Komentáře
 
Přidat komentář
Vypsat označené komentáře
Vypsat všechny komentáře