Reference: Last minute | Za Sněhem | Fotovandr | Adresář firem | Inzerce zdarma | Knihy | Registr firem
LEVNÉ a tudíž dostupné i pro mou tašku
LEVNÉ a tudíž dostupné i pro mou tašku
Import a export
Modul umožňuje importovat a exportovat data systému. Obsahuje i možnost několika předdefinovaných importních filtrů.

Importní filtry lze využít pro definovatelný vstup. Editor těchto filtrů je jako samostatný modul.

Na obrázcích se můžete podívat jak to vypadá.

Dialog importu

Dialog exportu

Modul obsahují:
Light Edition, Small Edition, Standard Edition, Profi Edition, Ultra Edition

Komentáře
 
Přidat komentář
Vypsat označené komentáře
Vypsat všechny komentáře