LEHCE A RYCHLE zvládnu i rozsáhlý web
LEHCE A RYCHLE zvládnu i rozsáhlý web
Import a export
Modul umožňuje importovat a exportovat data systému. Obsahuje i možnost několika předdefinovaných importních filtrů.