KONEC STATICKÝM a neaktuálním stránkám
KONEC STATICKÝM a neaktuálním stránkám
Import a export
Modul umožňuje importovat a exportovat data systému. Obsahuje i možnost několika předdefinovaných importních filtrů.