Reference: Last minute | Za Sněhem | Fotovandr | Adresář firem | Inzerce zdarma | Knihy | Registr firem
KONEC STATICKÝM a neaktuálním stránkám
KONEC STATICKÝM a neaktuálním stránkám
Helpdesk - technická podpora
Modul umožňuje zadávat problémy a sledovat průběh jejich řešení oprávněnými pracovníky

Modul poskytuje efektivnější formu řešení problémů.

Modul obsahují:
Ultra Edition

Modul je možné dokoupit k:
Small Edition, Standard Edition, Profi Edition

Cena modulu: 9000.00 Kč bez DPH

Komentáře
 
Přidat komentář
Vypsat označené komentáře
Vypsat všechny komentáře