LEHCE A RYCHLE zvládnu i rozsáhlý web
LEHCE A RYCHLE zvládnu i rozsáhlý web
Export do ekon. systému Pohoda
Modul umožňující exportovat objednávky nebo vydané faktury do ekonomického systému Pohoda.

Modul exportuje hromadně XML soubor od posledního exportu, který se následně importuje v ekonomickém systému Pohoda.

Modul je možné na zakázku rozšířit o vazby na adresář zákazníků, databázi sortimentu či další doplňky.

Modul obsahují:
Ultra Edition

Modul je možné dokoupit k:
Small Edition, Standard Edition, Profi Edition

Cena modulu: 2000.00 Kč bez DPH